>

Με 100.000 ευρώ γίνεσαι "κοράκι"...

Τέσσερις εταιρείες έχουν καταθέσει αίτηση στην Τράπεζα
της Ελλάδος για να τους δοθεί  άδεια διαχείρισης κόκκινων δανείων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων.

*μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία που δραστηριοποιειται ήδη ως ειπσρακτική

*μια εταιρεία διαχείρισης που δραστηριοποιείται ήδη στο χώρο αλλά όχι στα κόκκινα των μικρομεσαίων

*μια «κοινοπραξία» της  Alpha Bank και της ισπανικής Aktua

*μια εισρπακτική της  Eurobank που «μετεξελίσσεται» σε εταιρεία διαχείρισης

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος, απαιτούνται μεν αρκετές διατυπώσεις, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση εταιρειών διαχείρσης  έχει οριστεί στα μόλις  100.000 ευρώ.

Οι διατυπώσεις που απαιτούνται είναι αρκετές, ώστε θεωρητικά τουλάχιστον  να διασφαλίζεται η  διαφάνεια στις πρακτικές που τηρούνται έναντι των δανειοληπτών

Related Posts