>

Εισαγωγή στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις μελετά το υπουργείο Παιδείας...

Σενάριο «ελεύθερης πρόσβασης στα πανεπιστήμια» μελετά
το υπουργείο Παιδείας,σύμφωνα με «Το Βήμα της Κυριακής», το οποίο προβλέπει το «άνοιγμα» των σχολών χαμηλής ζήτησης και όχι τα τμήματα πρώτης «γραμμής».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας που γνωρίζει τον χώρο έχει αναπτύξει σε βάθος το πλάνο και τώρα αναζητούνται οικονομικοτεχνικές μελέτες που θα βοηθήσουν το σχέδιο να υλοποιηθεί.

Πάντως, σύμφωνα με το σχεδιασμό, η ελεύθερη πρόσβαση σε ΑΕΙ δεν αφορά τις σχολές πρώτης ζήτησης, που αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την εισαγωγή στα προγράμματά τους, όπως και σήμερα, μόνο των αρίστων.

Το σχέδιο για το «άνοιγμα» των σχολών αφορά σε πρώτη φάση τα τμήματα χαμηλής ζήτησης και μειωμένου ενδιαφέροντος στα οποία θα μπορούν να εισάγονται οι υποψήφιοι μόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου.

Αυτά τα τμήματα αποτελούν σήμερα το 57,4% στην ανώτατη εκπαίδευση.


tribune

Related Posts