>

Αμανές Θεοδώρα - Ευγένιος...

"Θε' να 'ρθει η αυγή να σηκωθώ 

βαθιά ν' αναστενάξω 
τις πίκρες και τα βάσανα 
μακριά να τα πετάξω"

Related Posts