Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Απλές λύσεις για ασφάλιση και σύνταξη...Ο Κλεισθένης προτείνει.

Ασφαλιστικό:
 

Καταργούμε τις ασφαλιστικές εισφορές και την υποχρεωτική ασφάλιση. Κάθε Έλληνας δικαιούται δωρεάν παροχές υγείας και φαρμακευτική περίθαλψη. Το κόστος αναλαμβάνει η πολιτεία ορίζοντας μέρος των φόρων για την χρηματοδότηση του ασφαλιστικού. Η πολιτεία φροντίζει έτσι ώστε τα ποσά αυτών των φόρων να υπερκαλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες και τα περισσεύματα τοποθετούνται σε ειδικό λογαριασμό για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού στο μέλλον. Η υπερκάλυψη δεν μπορεί να είναι εξόχως μεγάλη ούτε χρησιμοποιείται για άλλες ανάγκες.

 

Συνταξιοδοτικό:
 

Όλοι οι Έλληνες δικαιούνται μια εθνική σύνταξη σε ποσό και  ηλικία που θα προσδιοριστεί. Το κόστος αναλαμβάνει η πολιτεία ορίζοντας μέρος των φόρων για την χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού. Η πολιτεία φροντίζει έτσι ώστε τα ποσά αυτών των φόρων να υπερκαλύπτουν τις συνταξιοδοτικές  ανάγκες και τα περισσεύματα τοποθετούνται σε ειδικό λογαριασμό για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού στο μέλλον. Η υπερκάλυψη δεν μπορεί να είναι εξόχως μεγάλη ούτε χρησιμοποιείται για άλλες ανάγκες.
 


Όσοι θέλουν πρόσθετη σύνταξη μπορούν να μετέχουν σε επικουρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα της πολιτείας ή ιδιωτικά πληρώνοντας αντίστοιχα. Η συμμετοχή αυτή, όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά προγράμματα της πολιτείας, δεν είναι υποχρεωτική ως προς το ποσό που θα καταβάλλεται ούτε θα καταβάλλεται σε τακτά και ορισμένα χρονικά διαστήματα, όποιος θέλει καταβάλλει το ποσό που θέλει και όποτε θέλει. Η πρόσθετη επικουρική σύνταξη που θα προκύπτει είναι ανταποδοτική.


Share This
Previous Post
Next Post

Στα ιστολόγιά μου προσπαθώ να αποφεύγω τις "κακοτοπιές". Είναι όμως αδύνατο να μην πέσω θύμα παραπληροφόρησης. Ουδείς αναμάρτητος. Προτρέπω τους φίλους αναγνώστες να διαβάζουν τα πάντα και να κρίνουν τα πάντα.

0 Σχόλια:

Ο σχολιασμός είναι το οξυγόνο του ιστολογίου.
Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια, οι επισκέπτες του ιστολογίου μπορεί να είναι και ανήλικοι.
Προσέχουμε όταν σχολιάζουμε, υπάρχει ποινική ή αστική ευθύνη.