>

Η πρόταση του Κλεισθένη με εικόνες...

Αριστερά στις εικόνες είναι ο νεοέλληνας, δεξιά είναι η πρόταση του Κλεισθένη. Τα λόγια περιττεύουν...

Related Posts