Σκόπια: Διχασμένοι οι πολίτες για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

 Μια πρόσφατη έρευνα του Detector, που δημοσιεύεται σήμερα στα τοπικά media, αποκαλύπτει τις αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των πολιτών σχετικά με την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και τις επιπτώσεις που έχει στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Ενώ η ένταξη στο ΝΑΤΟ θεωρείται γενικά ως μια θετική κίνηση για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, οι απόψεις διίστανται σχετικά με τον αντίκτυπό της στο ταξίδι της Βόρειας Μακεδονίας προς την ένταξη στην ΕΕ, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα κοινής γνώμης που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικής Έρευνας των Σκοπίων του Detector.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

– Το 61% των ερωτηθέντων θεωρεί την ένταξη στο ΝΑΤΟ ως ευνοϊκή απόφαση, ενώ το 28,6% έχει αντίθετη άποψη.

– Η πλειοψηφία (52,6%) πιστεύει ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ ενίσχυσε την ασφάλεια της χώρας, αν και οι Αλβανοί είναι πιο δύσπιστοι.

– Παρά τα αντιληπτά οφέλη για την ασφάλεια, οι απόψεις διίστανται για τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με το 56,3 τοις εκατό να λέει ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.

– Περισσότεροι από τους μισούς (54,8%) πιστεύουν ότι η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και οι Αλβανοί είναι σε μεγάλο βαθμό υπέρ.

– Όσον αφορά τη βοήθεια προς την Ουκρανία, το 55,2% πιστεύει ότι η Βόρεια Μακεδονία έχει κάνει αρκετά, ενώ οι απόψεις για την αποστολή όπλων και εξοπλισμού διίστανται.

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν βοηθά στην ένταξη στην ΕΕ

Η έρευνα, που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών των Σκοπίων, περιελάμβανε δείγμα 1079 ερωτηθέντων την περίοδο από τις 16 έως τις 20 Απριλίου φέτος, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη διάθεση του κοινού σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα.

Παρά τη σταθερή αύξηση των θετικών συναισθημάτων για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, δεν υπήρξε σημαντική αλλαγή στις αντιλήψεις για βελτιωμένη ασφάλεια τα τελευταία πέντε χρόνια. Ομοίως, οι απόψεις για τον αντίκτυπο του ΝΑΤΟ στην ενσωμάτωση στην ΕΕ παραμένουν αμετάβλητες.

Η έρευνα υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της κοινής γνώμης σχετικά με την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και τις επιπτώσεις της για την ένταξη στην ΕΕ. Καθώς η χώρα ακολουθεί την πορεία της προς τα εμπρός, η κατανόηση αυτών των διαφορετικών προοπτικών θα είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτικών.

The Hellenic Information Team