>

Σχολιάκι...

1) Σταθάκης: Χωρίς την ποσοτική χαλάρωση, δύσκολη η ανάπτυξη 2,7% το 2017.

2) Πρόωρο τέλος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης ζητούν οι Γερμανοί Σοφοί...

Άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε...

 

Related Posts