Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Hungary Destroys All Monsanto GMO Corn FieldsHungary has taken a stand against Monsanto and GMO corn by destroying around 1000 acres of  GMO corn - said Hungary deputy state secretary of the Ministry of Rural Development - Lajos Bognar. 

In Hungary genetically modified (GM) seeds are banned. There is no certainty that the GM crops they burned didn't spread any seeds or pollen before destroyed so checks will continue despite the law that states traders are supposed to make sure their products are GMO free! I know right?! During the investigation, they found Pioneer Monsanto products among the seeds planted. Once discovered they burned and wrote the years harvest off. They are that serious.Most of the local farmers have complained since they discovered they were using GMO seeds. With the season already under way, it was too late to sow new seeds, so this years harvest was lost. The company that sold the seeds in Baranya county is now being liquided... so, if any compensation is paid, the money will be paid mainly to that company’s creditors, rather than the farmers. 


Just another country you can add to the list of conscious and awake. Is yours next?


Πηγή:Μετάφραση (πηγή)

Η Ουγγαρία βάζει φωτιά και καταστρέφει φυτείες καλαμποκιού με σπόρους από την Μονσάντο.


Η Ουγγαρία βάζει φωτιά και καταστρέφει φυτείες καλαμποκιού με σπόρους από την Μονσάντο.

Η Ουγγαρία έχει πάρει ξεκάθαρη θέση εναντίον της Monsanto και του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού καταστρέφοντας περίπου 1.000 στρέμματα μεταλλαγμένου καλαμποκιού - δήλωσε ο Υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας, Lajos Bognar

Στην Ουγγαρία έχουν απαγορευθεί οι γενετικώς τροποποιημένοι σπόροι. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση όμως, ότι από τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες τις οποίες έκαψαν δεν εξαπλώθηκαν σπόροι ή γύρη πριν καταστραφούν, επομένως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, παρά τον νόμο που ορίζει ότι τα κράτη που συνεργάζονται εμπορικά με την Ουγγαρία, οφείλουν υποτίθεται να είναι βέβαιοι ότι τα προϊόντα τους δεν είναι γενετικά τροποποιημένα. Κατά την διάρκεια της έρευνας, βρήκαν προϊόντα της Pioneer Monsanto ανάμεσα στους σπόρους που είχαν φυτευτεί. Μόλις αποκαλύφθηκε το γεγονός προχώρησαν άμεσα στο κάψιμο των καλλιεργειών ακυρώνοντας έτσι την σοδειά του έτους. Είναι τόσο σοβαροί με το θέμα αυτό!

Οι περισσότεροι από τους τοπικούς αγρότες διαμαρτυρήθηκαν, επειδή ανακάλυψαν ότι χρησιμοποιούσαν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους. Με την καλλιεργητική περίοδο ήδη να χει περάσει, ήταν πολύ αργά πλέον για να φυτέψουν νέους σπόρους, επομένως η συγκομιδή για αυτή την χρονιά χάθηκε.

Η εταιρεία που πούλησε τους σπόρους στη Baranya County, περιοχή νότια της Ουγγαρίας, ρευστοποιήθηκε... Έτσι, αν τυχόν καταβληθεί οποιαδήποτε αποζημίωση, τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν κατά κύριο λόγο στους πιστωτές της εταιρίας, και όχι στους αγρότες.

Η Ουγγαρία είναι άλλη μια χώρα, που μπορούμε να προσθέσουμε σε εκείνες που διαθέτουν συνείδηση και βρίσκονται σε αφύπνιση.
Share This
Previous Post
Next Post

Στα ιστολόγιά μου προσπαθώ να αποφεύγω τις "κακοτοπιές". Είναι όμως αδύνατο να μην πέσω θύμα παραπληροφόρησης. Ουδείς αναμάρτητος. Προτρέπω τους φίλους αναγνώστες να διαβάζουν τα πάντα και να κρίνουν τα πάντα.

0 Σχόλια:

Ο σχολιασμός είναι το οξυγόνο του ιστολογίου.
Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια, οι επισκέπτες του ιστολογίου μπορεί να είναι και ανήλικοι.
Προσέχουμε όταν σχολιάζουμε, υπάρχει ποινική ή αστική ευθύνη.