«ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ να χειρουργήσουν το παιδί μου επειδή δεν είναι εμβολιασμένο.» (βίντεο)...

Α π ί σ τ ε υ τ η κ α τ α γ γ ε λ ί α...  

Δέν ΔΕΧΘΗΚΑΝ νά χειρουργήσουν το παιδί μου με σπασμένο γόνατο, "επειδή" δεν είναι  εμβολιασμένο!!! 
press-gr.com