Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Οι τρεις τελευταίες "επιτυχίες" της κυβέρνησης απ' την ΕΝΥΠΕΚΚ...

Παγιδευμένη στις υπογραφές της η κυβέρνηση στο ζήτημα του χρέους!Έχει δεσμευτεί γραπτά και αμετάκλητα να μην θέσει θέμα ελάφρυνσης
του χρέους πριν τον Αύγουστο 2018!

Ιδού τα 2 κείμενα!

Μετά τη νέα ταπείνωσή της η κυβέρνηση στο Eurogroup της 22-5-2017, κυβερνητικά στελέχη επιρρίπτουν την ευθύνη της ήττας στους εκπροσώπους της Τρόικα αποκρύπτοντας σκοπίμως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση με δύο υπογραφές της!!
Είναι οι υπογραφές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάτω από τα κείμενα που επικαλείται και πάντα επισείει ο κ.Σόιμπλε όταν η κυβέρνηση θέτει, προσχηματικά και για «εσωτερική κατανάλωση», το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα χωρίς σχόλια τις επίμαχες δεσμεύσεις της κυβέρνησης, που με υπογραφές των κ.κ. Τσίπρα και Τσακαλώτου έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα της χώρας μας να ζητήσει μέτρα ελάφρυνσης του χρέους πριν τη λήξη του τρίτου Προγράμματος τον Αύγουστο του 2018!

1ο κείμενο: Απόφαση Συνόδου των αρχηγών των κρατών-μελών

 της Ευρωζώνης της 12-7-2015

«Μέσα σ’αυτό το περιβάλλον, στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του Ε.Μ.Σ. και σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012, το Eurogroup είναι έτοιμο να εκτιμήσει, αν χρειάζεται, πιθανά πρόσθετα μέτρα (ενδεχόμενες μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και πληρωμής) στοχεύοντας να διασφαλίσει ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν σε βιώσιμο επίπεδο. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εκτιμηθούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Το Eurosummit  επισημαίνει ότι ονομαστικό κούρεμα του χρέους δε μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Οι Ελληνικές Αρχές επιβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως.»
και το πρωτότυπο στην αγγλική:
«Against this background, in the context of a possible future ESM programme, and in line with the spirit of the Eurogroup statement of November 2012, the Eurogroup stands ready to consider, if necessary, possible additional measures (possible longer grace and payment periods) aiming at ensuring that gross financing needs remain at a sustainable level. These measures will be conditional upon full implementation of the measures to be agreed in a possible new programme and will be considered after the first positive completion of a review.
The Euro Summit stresses that nominal haircuts on the debt cannot be undertaken.
The Greek authorities reiterate their unequivocal commitment to honour their financial obligations to all their creditors fully and in a timely manner.».


2ο κείμενο: Απόφαση Eurogroup της 25-5-2016!

«Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους θα εφαρμοστεί μετά το τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018 και ο τρόπος θα αποφασιστεί από το Eurogroup και με βάση την αναθεωρημένη Ανάλυση Βιωσιμότητας του Χρέους και σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υπό την αίρεση της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος».
Και στα αγγλικά:
«The possible debt relief will be delivered at the end of the programme in mid-2018 and the scope will be determined by the Eurogroup on the basis of a revised DSA in cooperation with the European Institutions for purposes of taking into account the European policy framework, subject to full implementation of the programme.».
Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να πει όλη την αλήθεια στον λαό δίνοντας στη δημοσιότητα τα κείμενα που έχει υπογράψει και με τα οποία έχει δεσμεύσει τον ελληνικό λαό καταπλεονεκτικά και υπέρ των δανειστών για πολλές δεκαετίες!


----------------------------------------------------------------------

Ανέστειλαν τις Συλλογικές Συμβάσεις μέχρι το 2021!!

 Με νομοτεχνική …αλχημεία της τελευταίας στιγμής «πάγωσαν» για μία τετραετία τις ΣΣΕ!

 Ιδού το πειστήριο της αλχημείας! Με το άρθρο 16 του 4ου Μνημονίου (ν. 4472/2017) η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «πάγωσε» (ανέστειλε) τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μέχρι το τέλος του 2021, δηλαδή για ακόμη τέσσερα (4) χρόνια και όχι μέχρι τον Αύγουστο του 2018, όπως αρχικά όριζε το νομοσχέδιο και διαβεβαίωναν σε διάφορους τόνους κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.
Κατά τη συζήτηση στη Βουλή η Yπουργός Eργασίας με «νομοτεχνικό τρυκ» (αλχημεία) άλλαξε το χρονικό σημείο ισχύος της αναστολής μεταθέτοντάς το από τον Αύγουστο του 2018 στον Δεκέμβριο του 2021!
Με τη «Συμφωνία του Χίλτον» της 2-5-2017 η κυβέρνηση ανέλαβε να διατηρήσει την αναστολή των αρχών της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ μέχρι τη λήξη του τρίτου προγράμματος.
Συγκεκριμένα η υπ’αριθ. 64 «προαπαιτούμενη δράση» («prior action») ανέφερε: «Αγορά εργασίας: συλλογικές διαπραγματεύσεις. Υιοθέτηση νομοθεσίας (προαπαιτούμενη δράση) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων του 2011 θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του προγράμματος του ESM. Αυτό περιλαμβάνει την αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και την αρχή της επεκτασιμότητας».
Και το αγγλικό κείμενο: «Labour market: Collective bargaining Adopt legislation (prior action) in order to provide that the 2011 collective bargaining reforms will remain in force until the end of the ESM programme. This includes the suspensions of favourability principle and the extension principle».
Με το 4ο Μνημόνιο (ν. 4472/2017 άρθρο 16) παρατάθηκε η αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των ΣΣΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νέου νόμου: «1.Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990 (Α΄27) η φράση «Όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής» αντικαθίσταται με τη φράση «Έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής». 2.Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) η φράση «όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.» αντικαθίσταται με τη φράση «έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής»».
Στην ουσία, επειδή η αρχική ρύθμιση (άρθρο 37 παρ. 6 ν. 4024/2011) αφορούσε το Μεσοπρόθεσμο 2015-2018, κρίθηκε σκόπιμο η νέα παράταση να αφορά το νέο Μεσοπρόθεσμο που λήγει τον Δεκέμβριο του 2021!
Έτσι, η κυβέρνηση της …Αριστεράς παρέτεινε την αναστολή των δύο σημαντικών αυτών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων μέχρι τα τέλη του 2021!
Η κυβέρνηση, έστω και μετά την ψήφιση του 4ου Μνημονίου, οφείλει να ενημερώσει τα Συνδικάτα και τους εργατοϋπαλλήλους της χώρας μας έγκαιρα για την αλχημεία της τελευταίας στιγμής! Η πλειοψηφία τους φαίνεται ότι αγνοεί τη νέα επιδείνωση στον μηχανισμό των ΣΣΕ, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις τους ήδη καθηλωμένους μισθούς του πολύπαθου ιδιωτικού τομέα!
Η αλλαγή της αρχικής κυβερνητικής θέσης με νομοτεχνική …αλχημεία, απροειδοποίητα και στο παρά πέντε», δείχνει έλλειψη σεβασμού της …αριστερής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στους εργατοϋπαλλήλους της χώρας μας!
Ιδού το πειστήριο της αλχημείας!
axtsioglou 1

                                 
  --------------------- ------------------- --------------------

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ (5, 10, 20%…) ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!

Αναμένεται έκρηξη απολύσεων-ανεργίας!
Ιδού η διάταξη του 4ου Μνημονίου που ισχύει από 19-5-2017!!

Με το άρθρο 17 του 4ου Μνημονίου (ν. 4472/2017, άρθρο 17) απελευθερώθηκαν πλήρως οι ομαδικές απολύσεις!
Έλληνες και ξένοι εργοδότες θα μπορούν να απολύσουν όσους εργαζόμενους επιθυμούν (5, 10, 20, 30%…) καταβάλλοντας τις νόμιμες αποζημιώσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί δραστικά, ενημερώνοντας απλώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), το οποίο εφεξής αρκείται μόνο σε έλεγχο νομιμότητας («check list») χωρίς άλλη περαιτέρω αρμοδιότητα.
Το διοικητικό μέρος των ομαδικών απολύσεων (διοικητική έγκριση-υπουργικό βέτο) καταργήθηκε, αφού, για πάνω από 30 χρόνια που ίσχυσε, απέτρεψε τις απολύσεις, προστάτευσε τους εργαζόμενους και περιόρισε την ανεργία σε ανεκτά επίπεδα.
Με το άρθρο 17 του νέου νόμου 4472/2017 μεταβάλλεται η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων και το περιεχόμενο της παρέμβασης της Διοίκησης κατόπιν και της απόφασης του Δικαστηρίου της Ε.Ε. της 21-12-2016 (υπόθεση C-201/2015). Στην ουσία, όπως αναφέρθηκε, έχουμε πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων με την κατάργηση της διοικητικής έγκρισης («υπουργικό βέτο») και τον διακοσμητικό-διεκπεραιωτικό ρόλο του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).
Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, αντίγραφα των εγγράφων δεν θα υποβάλλονται από τον εργοδότη που προτίθεται να απολύσει, πλέον στο Νομάρχη και τον Επιθεωρητή Εργασίας, αλλά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 καταργείται η αρμοδιότητα, κατά περίπτωση, του Νομάρχη ή του Υπουργού Εργασίας να μην εγκρίνουν τις ομαδικές απολύσεις, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση πλέον που θα προκύπτει τέτοια διαφωνία των διαπραγματευομένων στην επιχείρηση μερών, το ΑΣΕ θα διαπιστώνει μόνο αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων (έλεγχος νομιμότητας).
Το ΑΣΕ ή κάποιο άλλο κρατικό όργανο δεν θα μπορεί, δηλαδή, όπως παρατηρεί η Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, να μην εγκρίνει τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας συνεκτιμώντας «τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την κατάσταση της επιχείρησης καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας», όπως προβλεπόταν στο άρθρο 5 (παρ. 3) του ν. 1387/1983.
Επίσης, με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4472/2017 προβλέπεται ρητά για πρώτη φορά η δυνατότητα του εργοδότη να θέσει υπόψη των εργαζομένων, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τις ομαδικές απολύσεις, «κοινωνικό πλάνο» για τους υπό απόλυση εργαζομένους, δηλαδή μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της απόλυσης. Μία τέτοια όμως δυνατότητα δεν προβλέπεται ως υποχρέωση του εργοδότη και δεν ορίζονται κυρώσεις σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται τελικώς ένα τέτοιο «κοινωνικό πλάνο».


Ιδού η διάταξη!
Παραθέτουμε τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 4472/2017 που από 19-5-2017 αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983 και απελευθέρωσε τις ομαδικές απολύσεις

«Εάν το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι {20} ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Α.Σ.Ε., με νέα απόφαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παρ. 1.».


Συμπερασματικά όλων των παραπάνω, αβίαστα προκύπτει ότι με το 4ο Μνημόνιο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απελευθέρωσε πλήρως τις ομαδικές απολύσεις. Εφεξής μια νέα έκρηξη των απολύσεων, συνεπώς και της ανεργίας, θα είναι κυρίαρχη τα προσεχή χρόνια, αφού αρκετές δεκάδες εργοδοτών ανέμεναν την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων για να προβούν σε μαζικές και φτηνές εκδιώξεις εργατοϋπαλλήλων.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση και τα κόμματα να ενημερώσουν τα Συνδικάτα και τους εργαζόμενους για την πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και τις ρυθμίσεις του 4ου Μνημονίου!
Η ΕΝΥΠΕΚΚ προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων άνοιξε «ο ασκός του Αιόλου» και δόθηκε «πράσινο φως» σε εκατοντάδες ξένους και Έλληνες εργοδότες που δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας, να απολύουν ταχύτατα, φτηνά και χωρίς κανένα όριο!

 enypekk.gr
Share This
Previous Post
Next Post

Στα ιστολόγιά μου προσπαθώ να αποφεύγω τις "κακοτοπιές". Είναι όμως αδύνατο να μην πέσω θύμα παραπληροφόρησης. Ουδείς αναμάρτητος. Προτρέπω τους φίλους αναγνώστες να διαβάζουν τα πάντα και να κρίνουν τα πάντα.