>

Είδη σε αναμονή και σε σχολεία...

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης υιοθέτησαν οι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου Κορώνης. 


Ειδικότερα, στο κυλικείο τους τοποθετήθηκε ένας μαυροπίνακας, όπου αναγράφονται τα «είδη σε αναμονή» για
τους μαθητές του σχολείου.
 

Όπως είχαμε περιγράψει και στο παρελθόν, αυτό σημαίνει ότι κάποιος πληρώνει στο ταμείο ένα προϊόν (για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο πίνακα αναφέρει 5 κουλούρια, 1 σπανακόπιτα κ.λπ.). 

Στη συνέχεια, όταν στο κυλικείο βρεθεί ένας μαθητής που δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κάποιο είδος, του παραχωρείται δωρεάν και άμεσα αυτό σβήνεται από τη λίστα.
 

Εμείς, από την πλευρά μας, να συγχαρούμε την πρωτοβουλία των μαθητών του σχολείου και να εκφράσουμε την ελπίδα να βρεθούν μιμητές και σε άλλα σχολεία, όπως και σε άλλες επιχειρήσεις.
 

Π.Μπ. 

tharrosnews.gr

Related Posts