>

Σαν σήμερα οι "Ελληναράδες" της εποχής δολοφόνησαν τον Καποδίστρια...

Εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να
ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν.

(Λόγια του Ιωάννη Καποδίστρια αρνούμενου το μισθό του Κυβερνήτη).


Related Posts