>

Αποζημίωση για τα μέτρα λιτότητας μπορούν να ζητήσουν οι πολίτες της Ε.Ε...

Το δικαίωμα σε ευρωπαίους πολίτες να ενάγουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και την Κομισιόν, στην περίπτωση που εξαιτίας της λιτότητας παραβιάζονται αποδεδειγμένα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αφορμή για την απόφαση αυτή υπήρξε η προσφυγή θιγομένων από το κούρεμα των καταθέσεων των κυπριακών τραπεζών άνω των 100.000 ευρώ (το 2013) κατά της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας, την οποία υπέστησαν.
 
Σχόλιο του Κλεισθένη: "Να σε κάψω Γιάννη 'μ να σ' αλείψω λάδι".

Related Posts