>

Όλα τα έξοδα αποπληρώθηκαν πριν 30 χρόνια! All expenses paid 30 years ago!

Με τρία πακέτα παυσίπονα και μια μερίδα σούπας!

With 3 packs of painkillers and a bag of veggie soup!Το να προσφέρεις είναι η καλύτερη επικοινωνία

Giving is the best communication


Η ευαισθησία και η ανθρωπιά στην οποία ποντάρουν κάποιες διαφημίσεις μάς παροτρύ­νουν να τις διαφημίζουμε, με τη σειρά μας, σε φίλους και γνωστούς. Με τον τρόπο αυ­τό τα προϊόντα κερδίζουν τη συμπάθειά μας, συζητιούνται και αποκτούν κύρος. 

Μπρά­βο!
Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ και στον δάσκαλο98 που το ανέβασε 


Related Posts