>

Η απάντηση στους ρεπουσο-τσατσοπουλαίους.


 Παραθέτω μόνο τέσσερις εικόνες, υπάρχουν σίγουρα πάμπολες. Υπάρχουν ιστορικοί και "ιστορικοί".
Η ακρίβεια της περιγραφής των ιστορικών γεγονότων μπορεί εν μέρει να αμφισβητηθεί αλλά όχι αυτά καθαυτά τα γεγονότα. Πίνακας που αναπαριστά την προτίμηση του θανάτου απ' την σκλαβιά (Μεσολόγγι).

 Η ανατίναξη στην μονή Αρκαδίου.
                                                                  ΖάλογγοRelated Posts