>

Εξουσία και βία.

 

 
Εξουσία είναι η δυνατότητα που έχει κάποιος να επιβάλει τη θέλησή του σε κάποιον άλλον. Ο εξουσιαστής μπορεί να κάνει ό,τι θέλει (μας λέει ο KourtLenk), ενώ ο εξουσιαζόμενος μπορεί απλά να θέλει ό,τι κάνει.
 
Από τα πιο πάνω και μόνο προκύπτει ότι προκειμένου να...

επιβληθεί η θέληση του εξουσιαστή, εφόσον ο εξουσιαζόμενος δεν συμφωνεί σ΄ αυτό με την ελεύθερη βούλησή του, απαιτείται να επιβληθεί με τη βία. Βλέπουμε λοιπόν ότι συστατικό στοιχείο της εξουσίας είναι η βία. Δηλαδή εξουσία και βία είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εξουσία χωρίς δυνατότητα επιβολής της με τη βία δεν υπάρχει.

 
Σε πολιτικό επίπεδο, αν οι εξουσιαζόμενοι πολίτες αποδέχονται τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού, μέσα από ένα γενικά αποδεκτό θεσμικό πλαίσιο, τότε η άσκηση βίας προκειμένου να επιβληθεί η νόμιμα εκφρασμένη βούληση των εξουσιαστών, είναι γενικά αποδεκτή. Σε περίπτωση όμως που οι θεσμικοί κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού δεν γίνονται (για κάποιο λόγο)  αποδεκτοί πλέον και από τους εξουσιαζόμενους ή παραβιάζονται από τους εξουσιαστές, τότε η ασκούμενη πολιτική βία είναι γενικά παράνομη και δίνει το δικαίωμα στους εξουσιαζομενους  να αντισταθούν.
 

Αν δεν αντισταθούν, η κατάσταση θα εκτραχυνθεί και θα χειροτερεύσει σε βάρος των εξουσιαζόμενων.  Κανείς δεν πρόκειται να τους λυπηθεί ούτε να τους βοηθήσει. Οι ίδιοι μόνο μπορούν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.

Πηγή:

Related Posts