Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

This is what the world looked like 300 million years ago...

Bridie Pearson-Jones.  Once upon a time, the world as we know it was pretty much one big continent, where Eurasia, North America, South America, Africa, India, Antarctica and Australia were all fused as one.

 

509px-pangaea-continents.svg-.png
Picture: LucasVB / Creative Commons

It's believed that it assembled from earlier continental units approximately 335 million years ago and began to break up about 175 million years ago - and was mostly situated in the southern hemisphere.
pangaea-to-present.gif
Picture: United States Geological Survey / Creative Commons

Over the passage of time and some very complex science stuff the continent began to break up.
Now an artist, Massimo Pietrobon has created a map with modern political borders - and it's not what you'd expect.
pangea-world-map.jpg
Picture: (Massimo Pietobon)

In the map, Great Britain is no longer an  island, but has land borders France, Norway and Ireland, and the United States now borders Morocco, Mauritania, Senegal and Cuba.
Canada borders Denmark, Portugal, and Morocco and Spain has a land border with Algeria
Italy borders Tunisia. Greece borders Libya.
Brazil, famous for its beaches is now landlocked and borders Nambia and Liberia among others.
Tibet isn't attached to China anymore, but Australia.
Australia also borders Antarctica, which is next to India, Sri Lanka and Mozambique.

See a zoomable, high-res version of the map here.
HT Brilliant Maps

indy100.com
Share This
Previous Post
Next Post

Στα ιστολόγιά μου προσπαθώ να αποφεύγω τις "κακοτοπιές". Είναι όμως αδύνατο να μην πέσω θύμα παραπληροφόρησης. Ουδείς αναμάρτητος. Προτρέπω τους φίλους αναγνώστες να διαβάζουν τα πάντα και να κρίνουν τα πάντα.