>

Δημοκρατία και οικονομία, δύο πραγματικότητες ανταγωνιστικές.Αν αφήσουμε την οικονομία να λειτουργήσει παντελώς ελεύθερη και ανεξάρτητη από τη δημοκρατία, χωρίς έλεγχο από την τελευταία, τότε
κάποια στιγμή η οικονομία θα κυριαρχήσει και θα καθυποτάξει τη δημοκρατία, θέτοντάς την στην υπηρεσία που χαράσσει στη   δυναμική των συμφερόντων που...
συγκροτούν την οικονομία.

Δημοκρατία και οικονομία είναι λοιπόν δύο πραγματικότητες ανταγωνιστικές. Θα πρέπει επομένως να επιλέξουμε τι θέλουμε να προτάξουμε. Θέλουμε να κυριαρχεί η οικονομία πάνω στη δημοκρατία ή θέλουμε να κυριαρχεί η δημοκρατία πάνω στην οικονομία; 

Αν θέλουμε (πιστεύουμε οι περισσότεροι) το δεύτερο, δηλαδή η δημοκρατία να κυριαρχεί επί της οικονομίας, τότε έχουμε δύο επιλογές. Είτε θα καταργήσουμε πλήρως την ελεύθερη οικονομία, κάτι το οποίο όπως απέδειξε στην ιστορία το κομμουνιστικό πείραμα δεν αποδίδει, είτε θα υπάρχει μεν ελεύθερη οικονομία, κάτω όμως από τον έλεγχο της δημοκρατίας. Για παράδειγμα, η δημοκρατία θα πρέπει απαραίτητα να έχει στα χέρια της την έκδοση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας του χρήματος και επιπλέον θα πρέπει να θεσπίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία θα αναπτύσσεται και θα ελέγχεται η ελεύθερη οικονομία.

Σήμερα το χρήμα το εκδίδουν οι ιδιωτικές τράπεζες και τα κράτη έχουν μεταβληθεί σε εταιρίες που δανείζονται από τις ιδιωτικές τράπεζες. Πως μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για πραγματική δημοκρατία σήμερα, όταν η τελευταία εξαρτάται από τις δανείστριες ιδιωτικές τράπεζες;Πηγή:

Related Posts