>

Ελλάδα: Μισθός πείνας, τιμές …Γερμανίας! – Πάμφθηνη η Τουρκία

 
Ακριβό εξακολουθεί να είναι το «καλάθι» προϊόντων στην Ελλάδα, παρά τη μείωση των εισοδημάτων που έχει επιφέρει η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και την αθροιστική απώλεια του 25% του ΑΕΠ που έχει καταγραφεί
από το 2008.
Σύμφωνα με μετρήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που δημοσιεύει η Καθημερινή της Κυριακής, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζεται ελάχιστα φθηνότερη σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι πολύ υψηλότερο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΟΟΣΑ, εάν το βασικό «καλάθι» αγαθών στην Ελλάδα κοστίζει 100 ευρώ, στη Γερμανία, όπου το μέσο εισόδημα είναι υπερδιπλάσιο, το αντίστοιχο κόστος είναι μόλις 110 ευρώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο 111 ευρώ, στην Αυστρία 114 ευρώ και στο Λουξεμβούργο 132 ευρώ.
Το ίδιο «καλάθι» κοστίζει 76 ευρώ στην Τουρκία, 92 ευρώ στην Σλοβενία, και 93 ευρώ στην Πορτογαλία.
Η ακαμψία των τιμών αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην μέχρι στιγμής αποτυχία της κυβέρνησης να απελευθερώσει τα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα» και γενικότερα να «ανοίξει» τον ανταγωνισμό.


Πηγή:

Related Posts